Skip to main content

CPDN - HadAM3P Regionálne modely

Kategórie:

Minulý týždeň boli uvoľnené 3 nové aplikácie, ktoré sa skladajú z HadAM3P globálneho modelu spojeného s regionálnym modelom vo vyššom rozlíšení. Aplikácie pokrývajú jeden modelový rok a regióny Európu, Pacifický Severo-Západný Americký región a Juhoafrický región.

 • Aplikácie boli uvoľnené pre všetky platformy
 • Aplikácie možete povoliť na Vašej stránke s preferenciami  (stránka umožňuje výber aplikácie podľa príslušného regiónu)
 • Objem dát protrebných na stiahnutie:
 1. 103.5MB - súbory obsahujúce dáta nezávislé od regiónov  (tieto súbory je potrebné stiahnuť iba raz)
 2. 12.4MB - samotná aplikácia
 3. 5.5MB - súbory obsahujúce regionálne závislé dáta
 4. 11.7MB - súbory obsahujúce časovo závislé dáta
 • Tieto modely majú väčšie požiadavky na veľkosť operačnej pamäte ako FAMOUS modely (250MB oproti 30MB). Beta testy ukázali, že aplikácie sú menej efektívne na viac-jadrových systémoch (testy ukázali 7 až 10% spomalenie ak bežali naraz 2 aplikácie paralelne na 2 alebo 4 jadrových systémoch s 2GB operačnej pamäte.  Spomalenie môže byť menšie na systémoch s väčšou operačnou pamäťou.
 • Regionálne modely pokrývajú rôzne veľké oblasti a majú rôzne rozlíšenie. Modely vracajú čiastkový výsledok (posielajú "trickle" a príslušný súbor na server) na konci každého mesiaca, a posielajú výsledný súbor po ukončení celého výpočtu.

 

 • Európsky región
 1. Odhadovaný čas výpočtu je 4 dni pri počítaní 24/7 na 2.4GHz procesore
 2. Súbory s čiastkovými výsledkami odosielané každý mesiac majú zhruba 13MB, výsledný súbor po ukončení výpočtu má asi 35MB
 3. Kompletný výpočet je ohodnotený 2386.39 kreditmi
 • Pacifický Severo-Západný Americký región
 1. Odhadovaný čas výpočtu je 5 dní pri počítaní 24/7 na 2.4GHz procesore
 2. Súbory s čiastkovými výsledkami odosielané každý mesiac majú zhruba 6MB, výsledný súbor po ukončení výpočtu má asi 27MB
 3. Kompletný výpočet je ohodnotený 3005.88 kreditmi
 • Juhoafrický región
 1. Odhadovaný čas výpočtu je 4 dni pri počítaní 24/7 na 2.4GHz procesore (ale model je mierne rýchlejší ako Európsky model)
 2. Súbory s čiastkovými výsledkami odosielané každý mesiac majú zhruba 3.5MB, výsledný súbor po ukončení výpočtu má asi 32MB
 3. Kompletný výpočet je ohodnotený 2244.09 kreditmi

Zdroj: climateprediction.net