Skip to main content

climateprediction.net

 

O minulosti Climateprediction.net

Kategórie:

Počiatkom projektu climateprediction.net je možné označiť r. 1999, keď Myles Allen napísal vysvetľujúci článok v časopise Nature nazvaný Do-it-yourself climate prediction - Domáca predpoveď klímy.

Experimentálne ciele Climateprediction.net

Kategórie:

Klimatické modely predpovedajú významné zmeny zemskej klímy v nastávajúcom storočí. Ale modely poskytujú obrovský rozptyl výsledkov predpovedí - teda ako sa zaoberať s touto neistotou? Ak sa precenia rýchlosť a miera klimatickej zmeny, môže to skončiť zbytočným panikárením a investovaním obrovských peňažných čiastok pri pokúšaní sa odvrátiť problém, ktorý sa neukáže byť tak vážny, ako modely predpokladali. A opačne, ak modely predpokladajú príliš malú zmenu oproti skutočnej, skončí to vykonaním príliš mála a veľmi neskoro v nesprávnej domnienke, že zmeny budú zvládnuteľne malé a pozvoľné.

Interaktívna užívateľská oblasť

Kategórie:

Vitajte v užívateľskej oblasti projektu climateprediction.net. V rámci projektu je snaha rozvíjať (aj s pomocou užívateľov) spoločenstvo okolo experimentov. Toto obsahuje diskusné skupiny, web zdroje znalostí, služby "rovný s rovným" a niektoré vzrušujúce nové technológie také ako sémantické web prehľadávanie.

BOINC stránky projektu

Kategórie:

BOINC stránky projektu sú vložené pre tých, ktorí sú prihlásení do climateprediction.net. Stránky obsahujú diskusné fóra pre účastníkov a linky nevyhnutné na usporiadanie vašich nastavení projektu, alebo prezeranie informácií o vašich modeloch.

 

Licenčný dohovor

Kategórie:

Tento dohovor je medzi

Rektorom, magistermi a študentmi University of Oxford ("Univerzita") ktorej administratívne kancelárie sú na adrese

Wellington Square, Oxford OX1 2JD

a ktorýmkoľvek účastníkom v experimente "climateprediction.net" (vami). Pre účely tejto licencie Univerzita jedná v zastúpení projektu climateprediction.net ("Projekt"), ktorého výhľadové ciele a práca sú opísané nižšie v Poznámke 4.

Pravidlá a zásady climateprediction.net

Kategórie:

Ak sa chcete podieľať na experimente climateprediction.net, musíte prijať podmienky diktované licenčným dohovorom.

Ako sa zapojiť do projektu

Kategórie:
  1. Pred účasťou v projekte si prosím prečítajte stránky v nasledujúcich odkazoch :
  2. Stiahnite program BOINC  pre váš typ počítača.
  3. Nainštalujte BOINC na váš počítač.
  4. Spustite BOINC na vašom počítači.

Odporúčané systémové požiadavky

Kategórie:

Pred stiahnutím BOINC softvéru a spustením climateprediction.net si prosím prečítajte túto stránku. Prevádzka climateprediction.net aplikácie je pre váš počítač pomerne náročná. Obzvlášť laptopy sa môžu ľahko prehriať, ak uskutočňujú intenzívne operácie po dlhšie obdobie a počítače, ktoré nemajú dostatočnú RAM, môžu mať problémy, keďže potrebujú neustále zapisovať na disk.

Ocean cooling geoengineering - Experiment geonžinierskeho ochladenia oceánu

Kategórie:

Tento experiment používa presne rovnaké nastavenie ako Seasonal Attribution experiment, ale tento je zameraný na účinok náhleho umelého chladenia oceánskeho povrchu.

Sudden carbon sequestration - Experiment náhlej izolácie CO2

Kategórie:

Tento experiment používa presne rovnaké nastavenie ako Seasonal Attribution experiment, ale tento je zameraný na vplyv náhlej izolácie skleníkových plynov.

Syndikovať obsah