Skip to main content

BRaTS@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

BRaTS@Home

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt BRaTS@Home

BRaTS@Home je projekt, ktorý sa zaoberá simuláciou ohybu svetla vplyvom hmotného objektu (viď. gravitačná šošovka). Hmotným objektom v týchto simuláciách je tmavá hmota. Cieľom simulácií je lepšie pochopenie halo tvarov tmavej hmoty.

Krátky popis projektu

Výsledky simulácií

Projekt beží na University of Missouri v St. Louis.

 

 

Javascript is required to view this map.