Skip to main content

Docking@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Ako väčšina biologických projektov, aj tento projekt chce pomôcť pri vývoji liekov, napríklad proti vírusom akým je aj HIV. Využíva dokovacie (spájacie) simulácie zamerané hlavne na spájanie malých molekul („ligandov“) s proteínmi. Proteín-ligand dokovacia simulácia môže na základe interakcie s proteínom identifikovať nové nízko-molekulové látky, ktoré môžu byť použité ako lieky. Zároveň môže overiť reakcie a účinky nádejných liekov na určité dôležité proteíny. Taktiež sa snaží o vývoj a zdokonalenie spoľahlivej dokovacej metodiky. Projekt chce byť otvorený pre všetkých vedcov, ktorý potrebujú na svoje simulácie výpočtovú techniku, ale nemajú zdroje, čas ani personál.