Skip to main content

O tíme BOINC.SK

  • BOINC.SK je tím ľudí, ktorí majú radi vedu a počítače, a zároveň si uvedomujú ich význam pre pokrok ľudstva a vplyv na každodenný život a jeho kvalitu.
  • Sme najväčší slovenský tím zúčastňujúci sa na BOINC, čo do počtu členov i odovzdaných výsledkov.
  • Naším cieľom je nielen pomáhať pokroku zúčastňovaním sa na projektoch BOINC, ale aj pomáhať si navzájom pri riešení problémov, diskutovať a informovať nielen o dianí v BOINC prostredí, ale aj vo vede všeobecne. Na to slúži tento web, ako i naše fórum.
  • Hoci náš web je písaný po slovensky, s hlavným zameraním na slovenskú verejnosť, v našom tíme je vítaný každý bez ohľadu na štátnu príslušnosť či národnosť.