Skip to main content

Cosmology@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

Úlohou projektu Cosmology@Home je nájsť taký kozmologický model, ktorý najlepšie popisuje vesmír okolo nás a nájsť taký rozsah modelov, ktoré súhlasia s dostupnými dátami v oblasti astrofyziky a časticovej fyziky.

Ako tento cieľ dosiahnuť? Účastníci spočítajú pozorovateľné predpovede miliónov teoretických modelov s rôznymi vstupnými parametrami. Výsledky získané pomocou týchto modelov budú porovnané s dostupnými informáciami o vesmíre, ktoré sme získali pozorovaním. 

Každá úloha simuluje vesmír s konkrétnou geometriou, obsahom častíc a počiatočnými podmienkami. Výsledkom výpočtu je predpoveď pozorovateľných vlastností vesmíru, ktoré môžeme porovnať s:

  • výkyvmi reliktného žiarenia (pozorovateľného z WMAP, v blízkej budúcnosti aj z Planckovej pozorovateľne. Reliktné žiarenie vieme pozorovať aj pomocou rôznych experimentov na zemskom povrchu a v atmosfére)
  • rozmiestnením galaxií a kôp galaxií vo veľkom merítku
  • rýchlosťou expanzie vesmíru nameranou pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu
  • zrýchlením expanzie vesmíru nameraným pomocou pozorovaní výbuchov supernov
  • pozorovaním výskytu prvotných chemických prvkov v chumáčoch plynu
  • dátami získanými pomocou gravitačných šošoviek

Projekt zastrešuje skupina Bena Wandelta na univerzite v Illinois.