Skip to main content

AQUA@home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Projekt bol ukončený.

Adiabatic QUantum Algorithms je výskumný projekt, ktorého cieľom je predpovedať správanie supervodivého adiabatického kvantového počítača pri riešení rozličných problémov. Niektoré algoritmy výpočtov pre kvantové počítače sú rádovo rýchlejšie ako ktorékoľvek doteraz známe algoritmy. Kvantový počítač nebol zatiaľ zostrojený, ale existujú simulácie tohoto počítača, ktoré zisťujú čas potrebný na vypočítanie nejakej úlohy do hodnoty obtiažnosti 128 qubits (používa sa pritom technika Quantum Monte Carlo, ktorú využíva aj projekt QMC@home). AQUA sa zaoberá problémom QUBO (kvadratická neobmedzená binárna optimizácia) a vypočítava čas potrebný na vyriešenie problému typu QUBO so setom od 8 do 128 rozličných premenných. Požadovaným výsledkom výpočtu je čas, ktorý by potreboval kvantový počítač na vyriešenie tohoto problému pri použití 50 rôznych príkladov s veľkosťou 8, 16, 32, 48, 72, 96 a 128 premenných, teda celkový počet 350 problémov. Výsledok je dôležitý pre poznanie ako dlho bude istý výpočet trvať na kvantovom počítači. Navyše pri zvyšujúcej sa obtiažnosti (8-->128) simulácia ukáže ako sa zvyšuje výpočtový čas a pomerom nárastu času potrebného na výpočet sa zistí, či je niektorá úloha vhodná, alebo nevhodná pre kvantový počítač.

Program je prevádzkovaný kanadskou spoločnosťou D-Wave Systems a výsledky výpočtov budú verejne dostupné na stránke Cornel University.

Javascript is required to view this map.