Skip to main content

Modrá anomália - hard science fiction román

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta

Modra anomalia - hard sci-fiPopularizačné články sú nepochybne fascinujúce v tom, že popisujú skutočný svet. Nekompromisne zodpovedajú (alebo by aspoň mali zodpovedať) exaktnej a striktnej realite. Už takmer dvadsať rokov je nimi napĺňaný aj tento web. Ibaže - život človeka predsa nevypĺňa iba realita. Navyše platí, že veda je častokrát ešte úžasnejšia než fikcia. Aj preto sa zrodil hard science fiction román, ktorý síce kladie dôraz na striktné dodržiavanie vedeckých znalostí ľudstva, no povoľuje uzdu fantázii. A dokonca aj emóciám. :) Všetkým fanúšikom hard sci-fi a pop-science žánrov prajem príjemné čítanie a obohatenie.

Martinus (vrátane ukážky celej siedmej kapitoly)

Gorila

0
Your rating: None

Huby na 'jadrový pohon' – darí sa im v Černobyle, pomôžu ľudstvu k hviezdam.

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta
Kategórie:

Na živote ako forme hmoty znižujúcej entropiu je jednou z najfascinujúcejších vlastností jeho schopnosť prispôsobiť sa cudzím, predovšetkým extrémnym podmienkam. Je vcelku známym faktom, že niektoré organizmy dokážu prežiť v neuveriteľne kyslom, zásaditom, slanom, studenom alebo horúcom prostredí. Dokonca už viac než pol storočia poznáme aj baktérie, ktoré sú extrémne odolné voči radiácii (Deinococcus radiodurans prežije až desaťtisícnásobne vyššiu dávku radiácie než človek). Už menej známa je však skutočnosť, že po havárii v Černobyle boli v elektrárni objavené druhy húb, ktoré sú nielenže voči radiácii odolné, oni sa radáciou priamo živia! Presnejšie, využívajú ju ako hlavný zdroj energie pre ich rast.

0
Your rating: None

Outstandingly impressive brainteaser as an endorphin generator

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta

Do you also belong to those people perceiving the world as a rational tetris-like puzzle, where everything breathtakingly fits together? (At least potentially and theoretically :) ) In that case you'll be certainly pleased by the following problem seemingly disrupting that rationality in an almost matrix-like manner. How is that possible? What are we missing there? Where does the reason lie in? Let's generate some endorphins by solving it :) There is no need for a large-calibre math (though of course it's also the possible way), rational intuition is sufficient. As the famous French mathematician Henri Poincaré had said: "It is by logic that we prove, but by intuition that we discover".

 

0
Your rating: None

Výnimočne pôsobivý mozgolam ako generátor endorfínov

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta
Kategórie:

Taktiež patríte medzi ľudí, ktorí vnímajú svet ako racionálny 'tetris', kde všetko do všetkého dychberúco (prinajmenšom potenciálne a teoreticky :) ) zapadá? Tak vás isto poteší nasledovná úloha, ktorá zdanlivo túto racionalitu priam 'matrixovsky' narúša. Ako je to len na tom obrázku možné? Čo nám uniká? Kde tkvie príčina? Potrápte sa a vygenerujte si trochu endorfínov v mozgu tým, že na to prídete!

0
Your rating: None

Pozoruhodné astronomické určenie veku staroegyptských pyramíd

Kategórie:

Vedomosť o obdivuhodnej precíznosti, s akou boli smerom ku geografickým pólom Zeme orientované staroegyptské pyramídy, patrí k všeobecne známym faktom. Presnosť však prirodzene nie je dokonalá a i Starí Egypťania sa dopustili pri stavbe zubom času nezriedka doposiaľ odolávajúcich skvostov histórie ľudstva malých, avšak nenulových chýb. Bolo by logické predpokladať, že tieto nepresnosti budú buď náhodné (ak Egypťania používali neustále rovnakú metódu na hranici jej dokonalosti), alebo sa budú v čase postupne zmenšovať až k cieľovému minimu (zdokonaľovaním metódy alebo implementáciou nových precíznejších metód). Presné merania však odhalili prekvapivú závislosť nepresnosti orientácie pyramíd od ich veku, závislosť, ktorá (zdanlivo) popiera zákony logiky. Tento článok sa venuje prekvapivým odhaleniam vedcov, ktoré ponúkajú fascinujúcu možnosť určenia doby výstavby pyramíd novým a od historických záznamov nezávislým spôsobom. Podotýkame, že v článku sú obsiahnuté výlučne seriózne, overiteľné a na striktných faktoch založené vedecké výskumy, nie ezoterické ani pseudovedecké špekulácie.

 

5
Your rating: None Average: 5 (12 votes)
Syndikovať obsah