Skip to main content

Projekt Orbit@home spustil výpočty na reálnych dátach

Kategórie:
Projekt:

Projekt Orbit@home poprvýkrát rozposlal sadu niekoľkých stoviek tisíc pracovných jednotiek (WUs), ktoré už obsahujú reálne astronomické dáta z renomovanej Catalina Sky Survey. Výsledky výpočtov našich počítačov budú prezentované na konferencii v októbri, a predovšetkým budú použité na reálnych profesionálnych ďalekohľadoch, ktoré sa budú od polovice októbra zameriavať na oblasti na oblohe určené na základe výpočtov ako najpravdepodobnejšie pre objav nových asteroidov (bližšie informácie budú zverejnené v blízkej dobe).

Aplikácie sú k dispozícii pre platformy Windows, Linux aj MaC OS. Preto ak máte záujem o zvýšenie bezpečnosti ľudstva formou objavov nových asteroidov krížiacich dráhu Zeme, máte príležitosť zapojiť sa do tohto projektu. Bližšie informácie k vedeckému pozadiu týkajúceho sa asteroidov nájdete v našom článku "Orbit@home - skončíme ako dinosaury?".