Skip to main content

Objavenie nových rádiových pulzarov

Kategórie:

Vedcom v projekte [email protected] sa podarilo v dátach získaných z Parkes Multi Beam Pulsar Survey (PMPS) objaviť tri nové rádiové pulzary. Celkovo bolo v PMPS dátach objavených už deväť rádiopulzarov. Detailné informácie o všetkých deviatich nájdete na stránkach projektu.

Svojími výsledkami sa teda [email protected] radí k najúspešnejším projektom, ktoré sú prevádzkované pod platformou BOINC. Projektovému tímu i účastníkom, ktorí na na týchto objavoch podielali, srdečne blahoželáme .

Pre bližšie a prehľadné informácie o hľadaní pulzarov prostredníctvom projektu [email protected] odporúčame článok v slovenčine Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu [email protected] a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako.