Skip to main content

Blog používateľa Duro Kotulic Bunta

Modrá anomália - hard science fiction román

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta

Modra anomalia - hard sci-fiPopularizačné články sú nepochybne fascinujúce v tom, že popisujú skutočný svet. Nekompromisne zodpovedajú (alebo by aspoň mali zodpovedať) exaktnej a striktnej realite. Už takmer dvadsať rokov je nimi napĺňaný aj tento web. Ibaže - život človeka predsa nevypĺňa iba realita. Navyše platí, že veda je častokrát ešte úžasnejšia než fikcia. Aj preto sa zrodil hard science fiction román, ktorý síce kladie dôraz na striktné dodržiavanie vedeckých znalostí ľudstva, no povoľuje uzdu fantázii. A dokonca aj emóciám. :) Všetkým fanúšikom hard sci-fi a pop-science žánrov prajem príjemné čítanie a obohatenie.

Martinus (vrátane ukážky celej siedmej kapitoly)

Gorila

0
Your rating: None

Huby na 'jadrový pohon' – darí sa im v Černobyle, pomôžu ľudstvu k hviezdam.

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta
Kategórie:

Na živote ako forme hmoty znižujúcej entropiu je jednou z najfascinujúcejších vlastností jeho schopnosť prispôsobiť sa cudzím, predovšetkým extrémnym podmienkam. Je vcelku známym faktom, že niektoré organizmy dokážu prežiť v neuveriteľne kyslom, zásaditom, slanom, studenom alebo horúcom prostredí. Dokonca už viac než pol storočia poznáme aj baktérie, ktoré sú extrémne odolné voči radiácii (Deinococcus radiodurans prežije až desaťtisícnásobne vyššiu dávku radiácie než človek). Už menej známa je však skutočnosť, že po havárii v Černobyle boli v elektrárni objavené druhy húb, ktoré sú nielenže voči radiácii odolné, oni sa radáciou priamo živia! Presnejšie, využívajú ju ako hlavný zdroj energie pre ich rast.

0
Your rating: None

Outstandingly impressive brainteaser as an endorphin generator

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta

Do you also belong to those people perceiving the world as a rational tetris-like puzzle, where everything breathtakingly fits together? (At least potentially and theoretically :) ) In that case you'll be certainly pleased by the following problem seemingly disrupting that rationality in an almost matrix-like manner. How is that possible? What are we missing there? Where does the reason lie in? Let's generate some endorphins by solving it :) There is no need for a large-calibre math (though of course it's also the possible way), rational intuition is sufficient. As the famous French mathematician Henri Poincaré had said: "It is by logic that we prove, but by intuition that we discover".

 

0
Your rating: None

Výnimočne pôsobivý mozgolam ako generátor endorfínov

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta
Kategórie:

Taktiež patríte medzi ľudí, ktorí vnímajú svet ako racionálny 'tetris', kde všetko do všetkého dychberúco (prinajmenšom potenciálne a teoreticky :) ) zapadá? Tak vás isto poteší nasledovná úloha, ktorá zdanlivo túto racionalitu priam 'matrixovsky' narúša. Ako je to len na tom obrázku možné? Čo nám uniká? Kde tkvie príčina? Potrápte sa a vygenerujte si trochu endorfínov v mozgu tým, že na to prídete!

0
Your rating: None

Nuclear physics tattoo – an anomalous contradiction, internal integrity or superficial pointlessness?

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta

The following lines in a FAQ-like structure describe and shed some (photons of) light upon the why’s, when’s and how’s of a nuclear physicist being heavily tattooed with scientific designs. It serves primarily as an optimization of time with regards to the detailedness level, so that it is not necessary to repeat the explanation every time somebody asks, often in a cut-off version (thus not meeting the author's inner criteria for completeness and consistency). Secondary aim is to provide some ideas and maybe inspire those converging towards having some external pigment molecules in their skin. :-) 

2
Your rating: None Average: 2 (4 votes)

Najstaršie fascinujúce novoobjavené artefakty histórie ľudstva [update 2021]

Obrázok používateľa Duro Kotulic Bunta
Kategórie:

najstaršie umenieNajstaršia história ľudstva identifikuje a reprezentuje naše prapôvodné a najhlbšie korene. Archeológovia prostredníctvom vykopávok vstupujú do autentickej minulosti, nie nepodobne stroju času - držia v rukách (či plastových nádobách) predmety a vidia či čítajú informácie zanechané dávno v prach obrátenými a poväčšine zabudnutými ľuďmi. V priebehu ostatných rokov boli uskutočnené viaceré nové archeologické objavy, ktoré obohatili naše informácie o počiatkoch civilizácie i samotného ľudského myslenia. Nasledujúce riadky sú malou stručnou cestou strojom času do dávnej minulosti, založenej na nedávnych objavoch.   (poznámka: zoradenie nie je chronologické). [článok bol doplnený o najnovší objav v januári 2021]

2
Your rating: None Average: 2 (7 votes)
Syndikovať obsah