Skip to main content

climateprediction.net

 

Experimenty CPDN

Kategórie:

Rôzne experimenty podniknuté projektom climateprediction.net sú uvedené nižšie. Kliknutím na odkazy si môžete prezrieť podrobnosti o konkrétnom experimente.

Thermohaline experiment

Štúdium možných účinkov predpokladaného spomalenia severoatlantickej poludníkovej obrátenej cirkulácie. Viac tu.

Sulphur cycle experiment

Tento experiment sa usiluje identifikovať vplyvy aerosolu síry na systém globálnej klímy a citlivosť modelu na parametre narušenia obehu síry. Viac informácií je dostupných na tejto stránke.

Parametre

Kategórie:

V experimentoch climateprediction.net sa používajú nasledujúce parametre:

vf1
Rýchlosť padania ľadu cez mraky – dôležitý parameter pre vývoj mrakov a určenie typu (dážď, dážď so snehom, krupobitie, sneženie) a množstva zrážok.

ct
Tento parameter hovorí, ako rýchlo kvapôčky mraku konvertujú na dážď.

rhcrit
Kritická relatívna vlhkosť hovorí o miere atmosférickej vlhkosti bunky mriežky v množstve oblačnosti tejto bunky mriežky.

Scenáre vnucovania

Kategórie:

Skleníkové plyny

Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sú pre nedávnu minulosť, preto v tomto experimente nemusíme mať žiadne pochybnosti. Pre budúcnosť sú používané 4 možné scenáre, z ktorých prvé dva sú prevzaté zo správy Medzivládneho výboru pre klimatické zmeny (Intergovernmental Panel on Climate Change) z roku 2001.

 

climateprediction.net

Kategórie:

Táto kniha obsahuje detailnejší popis projektu climateprediction.net.

Väčšina informácií je preložená priamo z originálneho webu projektu na adrese http://climateprediction.net/, stránky boli mierne upravené pre lepšiu integráciu do nášho portálu. Hlavnú zásluhu na preklade a vzniku tejto knihy má marpes.

Pripojte sa k experimentom projektu climateprediction.net

Priebehu počasia v určitých oblastiach na Zemi sa hovorí podnebie (podnebné pásma tropické, subtropické, mierne a polárne) a v dlhodobom časovom horizonte (a je jedno či vpred alebo vzad) sa hovorí klíma. Čím dlhšie predpovedné obdobie je požadované, tým je samozrejme objem potrebných výpočtov väčší. Rastie nie lineárne, ale geometricky. Pri komplexnejších parametroch dokonca exponenciálne. I to je jeden z dôvodov, prečo sa dostal projekt climateprediction.net pod platformu BOINC.

Tento projekt však nie je pre "žrútov" kreditov, ale pre "odhodlancov" na dlhé trate. Preto som si dovolil túto praxou podloženú (a nielen v BOINC) úvahu použiť ako úvodný článok k súboru preložených materiálov projektu. A možno aj ako inšpiráciu pre iných.

 

3.92857
Your rating: None Average: 3.9 (14 votes)

Výsledky prezentované na stretnutí COP 10

Kategórie:

Prvé výsledky projektu boli publikované v časopise Nature v januári 2005.

Climateprediction.net výsledky boli prezentované na Tenth Session of the Conference of Parties (COP 10) stretnutí v Buenos Aires v decembri 2004. COP 10 značí desiate výročie nadobudnutia účinnosti Rámcovej konvencie o klimatických zmenách.

Počiatočné výsledky z 5 fázového experimentu

Kategórie:

Úvod k 5 fázovému experimentu je tu.

Kysličník síričitý (SO2) je emitovaný spaľovaním fosilných palív a môže reagovať s inými molekulami (OH alebo peroxid vodíka) najmä v oblačnosti, a vytvárať ako je známe sulfátový aerosól (čiastočky vznášajúce sa vo vzduchu). To znamená, že množstvo sulfátu v atmosfére súvisí s hodnotou emisie SO2, ale aj s funkcieschopnosťou týchto iných molekúl, počtom oblačných kvapôčok vo vzduchu atď .

Výsledky 4-tej fázy

Kategórie:

Od júna 2004, kedy bol tento experiment spustený, bolo úspešne dokončených 900 výpočtov 4. fázy a ich výsledky boli vrátené ku climateprediction.net 

Globálna priemerná teplota, produkovaná všetkými z nich v priebehu 4. fázy, bola vykreslená do obrázka nižšie. Údaje nie sú vôbec filtrované - nestabilné modely sú obsiahnuté, rovnako ako všetky stabilné.

Základné informácie

Kategórie:

Čo je climateprediction.net?

Climateprediction.net je najväčší projekt distribuovaných výpočtov na tvorbu prognózy zemskej klímy do r. 2080 a testovanie presnosti klimatických modelov. Za týmto účelom sústreďuje ľudí vo svete, ktorí poskytujú čas na svojich počítačoch - dobu, kedy majú svoje počítače zapnuté, ale nevyužívajú ich úplný výpočtový výkon. Viac o projekte climateprediction.net (Originálne stránky projektu).

O projekte climateprediction.net

Kategórie:

Účelom projektu climateprediction.net je skúmať aproximácie - priblíženia - ktoré musia byť urobené v zavedených klimatických modeloch (prečítajte si o tom viac). Pri prevádzkovaní modelu tisícky krát ("rozsiahla množina") je očakávaný výsledok, ako model reaguje na drobné vybočenia od týchto priblížení - dosť drobných, aby priblíženia neboli menej realistické. Toto umožňuje lepšie  pochopiť, ako sú modely citlivé na malé zmeny a tiež na faktory, ako zmeny v kolobehu kysličníka uhličitého a síry.

Syndikovať obsah