Skip to main content

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity SOSA

Kategórie:

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity SOSA je občianskym združením, a zaoberá sa popularizáciou vesmírneho výskumu na Slovensku . Vznikla v roku 2009 a v súčasnosti má už vyše 20 členov, medzi ktorými sú stredoškoláci so záujmom o vedu, študenti technických vysokých škôl a profesionáli z oblasti astrofyziky a inžinierstva.

Vzhľadom na stav moderného vesmírneho výskumu na Slovensku, ktorý je v porovnaní s inými európskymi krajinami málo populárny, SOSA si dala za hlavný cieľ navrhnúť a vyrobiť lacnú alternatívu pre študentské blízko-vesmírne experimenty vo forme stratosférických balónov nesúcich rôzne elektronické zariadenia. Táto iniciatíva by mala postupne vyústiť do konštrukcie prvého slovenského mini-satelitu, takzvaného cubesatu. Popularizácia kozmického výskumu je organizáciou SOSA podporovaná aj uverejňovaním článkov na portáli kozmonautika.sk a organizovaním verejných prednášok pre všeobecné zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku. Táto organizácia sa tiež zasadzuje o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA a Európskeho južného observatória ESO .

 

Medzi ďalšie aktivity združenia preto patria:

  • vyhľadávanie a informovanie slovenských komerčných firiem s potenciálom pôsobiť v space-bussiness (elektronika a elektrotechnika, softvér, letectvo, strojárstvo a pod.)
  • pomoc pri zavádzaní výučby kozmonautiky na stredných a vysokých školách
  • informovanie o možnostiach spolupráce na domácich i zahraničných vesmírnych projektoch (pre jednotlivcov, firmy, i študentov)
  • komunikácia so slovenskými vedeckými inštitúciami, zaoberajúcimi sa vesmírnymi disciplínami (astronómia a astrofyzika, geofyzika, elektrotechnika, letectvo a aeronautika, výskum materiálov, „life sciences“ /biológia a fyziológia človeka/, a pod.)
  • komunikácia so slovenskými vládnymi inštitúciami, ktoré sú nositeľom agendy prijatia Slovenskej republiky do ESA a ESO (predovšetkým Ministerstvo školstva SR)

 

Radi medzi sebou privítame nových členov a externých spolupracovníkov – ľudí ktorí sa chcú podieľať na zvyšovaní povedomia na Slovensku o potrebe zapojiť sa do vesmírnych aktivít a začlenenie SR do ESA (dlhodobý pobyt mimo Slovenska pritom nie je prekážkou).

V prípade vášho záujmu či otázok, prosím píšte na [email protected]

 

Zdroj:

www.sosa.sk

www.kozmonautika.sk
 

Your rating: None Average: 4.7 (7 votes)