Skip to main content
 

[email protected]

Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

Projekt bol ukončený v roku 2010.

[email protected] bol projekt, ktorý sa zaoberal simuláciou ohybu svetla vplyvom hmotného objektu (viď. gravitačná šošovka). Hmotným objektom v týchto simuláciách je tmavá hmota. Cieľom simulácií bolo lepšie pochopenie halo tvarov tmavej hmoty.

Krátky popis projektu

Výsledky simulácií

Syndikovať obsah