Skip to main content
 

[email protected]

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Projekt nemá žiadne vedecké ciele výpočtov. Slúži len na testovacie účely. Bol použitý pri vývoji šetriča obrazovky pre aplikáciu projektu [email protected]. V súčasnosti sa snaží testovať funkciu BOINC-fóra pre jeho možné využitie v projekte I2U2 (Interactions in Understanding the Universe).

 

Syndikovať obsah