Skip to main content
 

[email protected]

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Oficiálny testovací alfa projekt projektu [email protected]. Testuje nové aplikácie, pracovné jednotky, a rôzne aktualizácie pred ostrým začlenením do tohoto projektu. Môžete sa pripojiť a pomôcť s testovaním ale je tu riziko problémov s testovanými jednotkami alebo ich nedostatkom.

Syndikovať obsah