Skip to main content

climateprediction.net

Kategórie:

Táto kniha obsahuje detailnejší popis projektu climateprediction.net.

Väčšina informácií je preložená priamo z originálneho webu projektu na adrese http://climateprediction.net/, stránky boli mierne upravené pre lepšiu integráciu do nášho portálu. Hlavnú zásluhu na preklade a vzniku tejto knihy má marpes.