Skip to main content

Experimenty CPDN

Kategórie:

Rôzne experimenty podniknuté projektom climateprediction.net sú uvedené nižšie. Kliknutím na odkazy si môžete prezrieť podrobnosti o konkrétnom experimente.

Thermohaline experiment

Štúdium možných účinkov predpokladaného spomalenia severoatlantickej poludníkovej obrátenej cirkulácie. Viac tu.

Sulphur cycle experiment

Tento experiment sa usiluje identifikovať vplyvy aerosolu síry na systém globálnej klímy a citlivosť modelu na parametre narušenia obehu síry. Viac informácií je dostupných na tejto stránke.

Mid-holocene experiment

Viac informácií si môžete prečítať tu.

Geoengineering experiment

Ohodnotenie možných vplyvov stratégií zmiernenia klimatických zmien, opísaných podrobnejšie na tejto stránke.

Millennium experiment

Experiment na zvýšenie presnosti klimatických modelov ostatného tisícročia, zahrňujúceho "stredovekú horúcu periódu" a "malú dobu ľadovú". Prečítajte si o ňom viac tu.

Validation and attribution experiment

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Seasonal Attribution Experiment

Výskum možného dopadu ľudskej aktivity na nebezpečenstvo extrémov počasia. Viac informácií tu.

Experiment RAPID RAPIT

Cieľom tohoto experimentu je odhadnúť riziko kolapsu AMOC  (Atlantic Meridional Overturning Circulation) v nastávajúcom storočí. Podrobný popis experimentu.

 

 

zobrazenie teploty s nízkym rozlíšením

 

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu