Skip to main content
Kategórie:
 1. Pred účasťou v projekte si prosím prečítajte stránky v nasledujúcich odkazoch :
 2. Stiahnite program BOINC  pre váš typ počítača.
 3. Nainštalujte BOINC na váš počítač.
 4. Spustite BOINC na vašom počítači.
 5. Budete požiadaný o vloženie URL projektu, teda climateprediction.net. BOINC klient by sa mal potom pripojiť k  projektovému serveru.
 6. Môžete si potom vytvoriť vaše konto, alebo vložiť podrobnosti vášho aktuálneho konta.
 7. Server by vám mal poslať váš prvý model klimatického experimentu.
 8. Prehliadnite si svoj model použitím vizualizácie.

Ak nedostanete pracovnú jednotku (WU), prosím skontrolujte vloženú URL projektu, skontrolujte, či nastavenia vášho systému (t.j. miesto na disku, pamäť, rýchlosť počítača atď.) vyhovujú technickým požiadavkám, a uistite sa, že vaše užívateľské/počítačové preferencie na BOINC webstránke sú správne nastavené.

Ako to pracuje

Keď spustíte BOINC na vašom PC,  pracuje nasledovne (viď nižšie):

 

 

 1. Váš PC dostane zoznam inštrukcií od plánovacieho servera projektu. Inštrukcie závisia na vašom PC: napríklad, server nedá vášmu PC prácu ktorá vyžaduje viac RAM než máte. Inštrukcie môžu zahrňovať mnoho separátnych kusov práce. Projekty môžu podporovať niekoľko "aplikácií", a server vám môže poslať prácu z hociktorej z nich. Ktoré aplikácie climateprediction.net sú aktuálne počítané, môžete nájsť tu (here). Aplikácia je kombináciou konkrétneho experimentu climateprediction.net aktuálne počítaného a určitých technických zlepšení, ktoré boli urobené v softvéri.
 2. Váš PC načítava vykonateľné a vstupné súbory z climateprediction.net dátového servera. Ak climateprediction.net uvoľňuje nové verzie svojich aplikácií, spustiteľné súbory budú automaticky načítané do vášho PC.
 3. Váš PC prevádzkuje aplikačné programy, vyrábajúc výstupné dáta.
 4. Váš PC odosiela výber z týchto výstupných súborov do dátového servera.
 5. Váš PC odosiela dokončené výsledky do plánovacieho servera, a dostáva inštrukcie pre ďalšiu prácu. Tento cyklus sa opakuje trvalo, až kým si nezvolíte zmenu na iný BOINC projekt alebo odinštalovať BOINC celkom.

BOINC toto všetko robí automaticky; vy nemusíte robiť nič.

Kredit

Kredity sú vypočítané v tomto projekte rozdielne než v iných BOINC projektoch, hoci sa stále používajú "Cobblestones" ako jednotky kreditu. Kredity môžu byť porovnané s vykonanou prácou v iných BOINC projektoch. Jedna climateprediction.net pracovná jednotka je jeden kompletný experiment. Keďže výpočet pracovnej jednotky climateprediction.net trvá dlho, "prírastkový kredit" je udelený s každou "kvapkou" (trickle - čiastkový výsledok) poslanou do plánovacieho servera. Toto nastane každých 10802 časových krokov, a dáva okolo 75 kreditov pre experiment 1  - (0,00875 kreditu za časový krok). To by malo byť porovnateľné k podobnej hodnote  práce na SETI@Home. Pravidelne môžeme aktualizovať rovnocennosť kreditov k odrážaniu zmeny experimentov atď. Toto by malo dovoliť priame porovnanie medzi vykonanou prácou na rôznych BOINC projektoch.

Prezretie svojho modelovaného sveta

Existujú rôzne vizualizačné balíky, ktoré vám dovolia sledovať vývoj počasia na vašej verzii Zeme.

Ak používate Windows, môžete otvoriť štandardný BOINC grafický program dvojitým kliknutím na "Boinc" ikonu na paneli úloh dole vpravo na vašej obrazovke. K otvoreniu vizualizácie, jednoducho kliknite na bežiaci model v záložke "Work",a zvoľte "Show Graphics". Toto vyvolá vizualizačné okno vybraného modelu.

Uvedomte si, že ak používate viacjadrový CPU, môžete mať na výber a prehliadnutie jeden alebo viac ďalších modelov.

Vo Windows môžete použiť k zobrazeniu vášho BOINC projektu i program "boinc.scr", Šetrič obrazovky, ktorý by mal byť nainštalovaný vo vašom adresári: \windows\system32. Pretože šetriče obrazovky (hlavne dynamické) zaberajú množstvo CPU času z výpočtu, môžete nastaviť šetrič obrazovky na prázdnu obrazovku po niekoľkých minútach.
 

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu