Skip to main content
Kategórie:

V experimentoch climateprediction.net sa používajú nasledujúce parametre:

vf1
Rýchlosť padania ľadu cez mraky – dôležitý parameter pre vývoj mrakov a určenie typu (dážď, dážď so snehom, krupobitie, sneženie) a množstva zrážok.

ct
Tento parameter hovorí, ako rýchlo kvapôčky mraku konvertujú na dážď.

rhcrit
Kritická relatívna vlhkosť hovorí o miere atmosférickej vlhkosti bunky mriežky v množstve oblačnosti tejto bunky mriežky.

cw_land, cw_sea
Tieto parametre hovoria, koľko vody je v mraku keď začína pršať, čo je závislé na koncentrácii kondenzačných jadier – čím viac kondenzačných jadier (častice prachu, solí atď. v atmosfére, na ktorých sa dažďové kvapky môžu tvoriť) tam je, tým menšie dažďové kvapky sa tvoria.

entcoef
Tento parameter určuje, ako rýchlo konvekčný mrak (predstavte si oblak rastúci nad elektrárňou, alebo menší búrkový mrak) primieša čistý vzduch z jeho okolia. (Poznámka prekladateľa: Konvekčný mrak vzniká konvekciou - stúpaním teplého vzduchu. Takýto mrak je v podstate "mini" tlaková níž. Vertikálne a horizontálne pohyby v ňom nasávajú okolitý vzduch. Čím intenzívnejšia konvekcia, tým väčší mrak s väčšou energiou..., až po búrkový mrak, ktorý pri vhodných podmienkach v subtropických oblastiach môže narásť až na hurikán.)

eacf
Pokusne vyregulovaná časť mraku. Tento parameter vyčísli, koľko oblačnej pokrývky v bunke mriežky bude, keď je vzduch nasýtený (nie je schopný pojať ďalšiu vlhkosť).

dtheta
Tento parameter určuje počiatočný stav atmosféry – ako to vyzerá keď model začína v r. 1810.

ice_size
Tento parameter dáva účinný rádius pre ľadové kryštály v mrakoch – t.j. aký priemer by mali, keby boli dokonale guľovité. To je dôležité v schéme vyžarovania, aby bolo možné vypočítať, koľko prichádzajúceho alebo odchádzajúceho žiarenia je odrazeného atď.

i_st_ice_sw, i_cnv_ice_sw, i_st_ice_lw, i_cnv_ice_lw
Všetky tieto parametre berú do úvahy asférické (neguľovité) čiastočky ľadu v schéme vyžarovania.

asym_lambda
Tento parameter má čo robiť s rýchlosťou miešania vzduchu pri turbulencii v medznej vrstve (vrstva atmosféry najbližšia k Zemi).

G0
Tento parameter súvisí so skutočnosťou, že schopnosť turbulencie miešať vzduch kolíše podľa stability vzduchu – čím viac stabilný vzduch je, tým menšie turbulentné miešanie nastanete.

z0fsea
Tento parameter vyjadruje prenos hybnosti a energie medzi tropickými oceánmi a vzduchom (vetrom) nad nimi.

charnock
Tento parameter vyjadruje prenos hybnosti a energie medzi moriami a vzduchom (vetrom) nad nimi.

r_layers
Tento parameter má súvislosť s počtom a veľkosťou rastlinných koreňov v pôde – a teda ako je voda odovzdávaná z pôdy a odparovaním rastlín do atmosféry.

eddydiff
Tento parameter charakterizuje difúziu tepla z plochy oceánu do ľadu, kde je tabuľový ľad prezentovaný v modeli.

start_level_gwdrag
Spádové vlny sú vlny v atmosfére, pre ktoré je gravitácia vratnou silou – myslíme prechod vzduchu nad pohorím, kde vzduch je vytlačený hore nad pohorie, a potom ho gravitácia bude ťahať späť nadol, čo má za následok vlnenie (často vidíte mraky tvaru prúdnice pohorí ako výsledok – väčšinou oblaky stredného poschodia vo výškach 2 až 4 km, nazývané Altocumulus Lenticularis – stredná kopa šošovkovitá). Častice vzduchu oscilujúce v týchto vlnách sú náchylné k strate energie kvôli treniu (strhávaniu) a táto energia manifestuje sama seba ako teplo – teplý vietor na záveternej strane pohoria - fén. Tento parameter určuje najnižšiu hladinu modelu, na ktorej je spádový vlnový odpor aplikovaný.

kay_gwave
kay_lee_gwdrag

Tieto parametre vyjadrujú spôsob, akým sú spádové vlny formované, keď reagujú s vlastnosťami povrchu, takými ako pohoria.

Alpham, dtice
Tieto parametre majú súvislosť s faktom, že albedo (odrazivosť) morského ľadu sa mení s teplotou.

diff_coeff, diff_exp
Difúzne koeficienty a exponenty vyjadrujú, ako rýchlo sa veličina šíri cez materiál v ktorom je – teda napríklad, ak dáte kvapku oleja sfarbeného na fialovo do pohárika bezfarebného oleja, ako rýchlo sa sfarbený olej zmieša s olejom okolo neho, až kým celý pohárik má rovnakú farbu. Difúzia odkazuje na miešanie neusporiadaným pohybom častíc, skôr než nepokojné miešanie, ktoré nastáva pri existencii miešajúcich vírov (ktoré by nastali, ak by ste pomiešali obsah pohárika lyžičkou). Horizontálna difúzna konštanta a exponent určujú pre atmosféru rýchlosť difúzie tepla zo zohriatej vzduchovej masy do chladnej.

diff_coeff_q, diff_exp_q
Tieto difúzne parametre určujú rýchlosť, ktorou vodná para difunduje z veľmi vlhkej vzduchovej masy do relatívne suchšej.

 

Okrem toho v experimente 2 meníme:

anthsca
Faktor mierky daný pre antropogénne emisie kysličníka siričitého a prípustný rozsah neistoty emisií. (Pozn. prekl.: Neistota vyjadrenia hodnoty je niečo podobné ako tolerancia v strojárstve, čiže pravdepodobné medze hodnoty.)

isopyc
Modeluje vplyvy miešania vody pozdĺž povrchov konštantnej hustoty v oceánoch.

mllam, mld
Miešajú vrchných ~100 m oceánu.

vdiff
Koeficient vertikálnej difúzie teploty a slanosti v oceánoch.

vvisc
Parametrizuje trenie medzi odlišnými vertikálnymi vrstvami v oceánoch.

 

Ďalšie informácie o experimentálnych parametroch vám môže poskytnúť dátový portál.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN