Skip to main content

Sulphur cycle - Experiment kolobehu síry

Kategórie:

Tento experiment pridáva plne interaktívny kolobeh síry do modelu použitého v projekte climateprediction.net. Toto pomôže identifikovať účinky sulfátových aerosólov na globálny systém klímy a citlivosť modelu na perturbáciu parametrov kolobehu síry. Pre tento nový experiment budú pridané zvláštne 2 fázy k 3 fázovému experimentu 1. V jednej zvláštnej fáze budú emisie sulfátov zmenené na hodnoty predpokladané v r. 2005 a v druhej budú zmenené sulfáty aj kysličník uhličitý. Navyše, emisie sulfátov príznačné pre r. 1985 budú zahrnuté do prvej z 3 fáz. Tento experiment bude k dispozícii na dobu určitú, práve tak ako experiment thermohaline spustený v r. 2004.

Prečo zahrnúť aerosól síry do modelu?

Sulfáty spôsobujú rozptyl slnečného žiarenia a redukujú hodnotu slnečnej energie, dosahujúcej zemský povrch. Zníženie slnečného žiarenia ochladzuje zemský povrch a obmedzuje účinok zahrievania, spôsobeného skleníkovými plynmi. Preto, predpoveď klímy pre dvadsiate prvé storočie potrebuje uvažovať účinky sulfátových aerosólov, inak môže byť trend zahrievania nadhodnotený - jav takzvaného "globálneho tlmenia".

Podľa tohoto experimentu je nádej, že budeme schopní lepšie pochopiť rozsah neistoty v klimatických modeloch, spôsobenej parametrami v kolobehu síry. Táto informácia potom bude použitá v climateprediction.net experimentoch 2 & 3.

 

Obrázok 1: ukazuje podľa jedného modelu teplotu zemského povrchu, odpovedajúcu na stúpajúce emisie síry od pred-industriálnych úrovní (prirodzených) do súčasných úrovní (prirodzených plus antropogénnych). Chladiaci účinok sulfátových aerosólov možno vidieť po celej severnej pologuli a korešponduje s vysokou sulfátovou záťažou severnej pologule, ukázanej na obrázku 2.

 

Obrázok 2: ukazuje distribúciu sulfátov v atmosfére nad severným Atlantikom, Severnou Amerikou a Európou v r. 1985. Oblasti vysokých antropogénnych zdrojov emisií kysličníka siričitého smerujú k vysokým koncentráciám sulfátových aerosólov nad kontinentami severnej hemisféry. Na rozdiel od skleníkových plynov, rozdelenie a koncentrácia sulfátov sa viac mení s lokalitou, ako možno vidieť porovnaním koncentrácie sulfátov nad severným pólom a koncentráciou nad Severnou Amerikou.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN