Skip to main content

Millennium - Experiment klímy ostatného tisícročia s programom FAMOUS

Kategórie:

Slogan: Historické záznamy klímy prezrádzajú rôzne príbehy - Poďme ich všetci testovať.

Motivácia

Radi by sme porozumeli klimatickým zmenám od r. 800 nášho letopočtu (t.j. práve tisícročie). Mimo priemyselnej éry, táto perióda obsahuje stredovekú teplú periódu (~900-1300 nášho letopočtu, viď aj Stredoveká teplá perióda na wikipédii - anglicky) a malú dobu ľadovú (~1300-1900 AD). Neobvykle teplá a studená perióda boli pravdepodobne spôsobené kolísaním sopečných a slnečných činností plus pôsobením zemskej zmeny, ale nepoznáme presne príspevok každej zložky.

Okrem uspokojenia vedeckej a historickej zvedavosti, tento experiment je poháňaný naliehavou potrebou vylepšiť klimatickú prognózu. Klimatické modely boli až doposiaľ vyvíjané k simulovaniu súčasnej klímy. Posledné "tisícročie" môže poskytnúť mimoriadny tlak vylepšovať modely ďalej.

Avšak, aj hnacia sila, aj rekonštrukcie klímy pre pred-priemyselnú éru sa opierajú o analýzy prírodných archívov klimaticky citlivých veličín, ako napr.:

  • prírastok stromov a lastúr
  • zmeny chemických, biologických a izotopových kompozícií v jazerných usadeninách a vzorkách ľadových jadier 

 

Tieto "zástupné" informácie sú skutočne užitočné len pri dokonalom preskúmaní obrovského rozsahu kombinovanej neistoty.

Stratégia 

K prekonaniu týchto ťažkostí používame ohromnú množinu rýchlejšieho variantu plne funkčného UKMO klimatického modelu, nazývaného FAMOUS (porovnaj www.FAMOUS.ac.uk). Tento pracuje 8 krát rýchlejšie než HadCM3L, ktorý bol používaný pre BBC experiment, kvôli redukovanému atmosférickému rozlíšeniu a zvýšenému oceánskemu časovému kroku. Preto úplná, viac ako 1200 ročná, simulácia smerom k blízkej budúcnosti je iba tak nákladná ako 160 ročný BBC experiment.

  • Atmosféra: 3D GCM (5,0 x 7,5 stupňové rozlíšenie, 11 vertikálnych úrovní)
  • Oceán: 3D GCM (2,5 x 3,75 stupňové rozlíšenie, 20 vertikálnych úrovní)
  • Oceánsky ľad: jednoduchý termodynamický model s driftom
  • Pevnina: vegetácia a hydrologický cyklus 

 

Mimo perturbácií v interných fyzikálnych parametroch a počiatočných podmienkach, tento experiment sa zaoberá veľkou neistotou v historických vnucovaniach a preto vyžaduje veľký počet perturbácií vnucovania.

S cieľom zredukovať CPU čas potrebný na výpočet modelu bola ďalej skúšaná paralelizácia rozložením poľa pôsobnosti. Ak všetko pôjde podľa očakávania, tento experiment bude prvým CPDN experimentom s plným využitím výhod viacjadrových a viacprocesorových strojov. Pre začiatok sme sa však rozhodli neuvoľniť paralelnú verziu, pretože potrebujeme viac času na jej prípravu.

Podpora 

imageExperiment Millennium bol podporovaný Európskou komisiou cestou Framework 6 projekt European Climate of the last Millennium (http://www.millenniumproject.net/) a stále hľadáme ďalších sponzorov. Pokiaľ je vykonávaná modelová skúška, partneri exprimentu Millennium budú vyčíslovať a redukovať neistoty v klimatických "zástupných" informáciách zberaním a analyzovaním ďalších klimatických záznamov.

Stav 

Tento experiment bol navrhnutý v AOPP, Oxford, prostredníctvom diskusie v paleontologicko-klimatologickej komunite v Európe. Je aktuálne v príprave pre ďalšie spustenie a je v stave ladenia. 

Kontakt: [email protected]

 

Zdroj: stránka CPDN projektu