Skip to main content

Klimatológia

Vedecké články spadajúce pod odbor klimatológia.

 

Interaktívna užívateľská oblasť

Kategórie:

Vitajte v užívateľskej oblasti projektu climateprediction.net. V rámci projektu je snaha rozvíjať (aj s pomocou užívateľov) spoločenstvo okolo experimentov. Toto obsahuje diskusné skupiny, web zdroje znalostí, služby "rovný s rovným" a niektoré vzrušujúce nové technológie také ako sémantické web prehľadávanie.

BOINC stránky projektu

Kategórie:

BOINC stránky projektu sú vložené pre tých, ktorí sú prihlásení do climateprediction.net. Stránky obsahujú diskusné fóra pre účastníkov a linky nevyhnutné na usporiadanie vašich nastavení projektu, alebo prezeranie informácií o vašich modeloch.

 

Licenčný dohovor

Kategórie:

Tento dohovor je medzi

Rektorom, magistermi a študentmi University of Oxford ("Univerzita") ktorej administratívne kancelárie sú na adrese

Wellington Square, Oxford OX1 2JD

a ktorýmkoľvek účastníkom v experimente "climateprediction.net" (vami). Pre účely tejto licencie Univerzita jedná v zastúpení projektu climateprediction.net ("Projekt"), ktorého výhľadové ciele a práca sú opísané nižšie v Poznámke 4.

Pravidlá a zásady climateprediction.net

Kategórie:

Ak sa chcete podieľať na experimente climateprediction.net, musíte prijať podmienky diktované licenčným dohovorom.

Ocean cooling geoengineering - Experiment geonžinierskeho ochladenia oceánu

Kategórie:

Tento experiment používa presne rovnaké nastavenie ako Seasonal Attribution experiment, ale tento je zameraný na účinok náhleho umelého chladenia oceánskeho povrchu.

Sudden carbon sequestration - Experiment náhlej izolácie CO2

Kategórie:

Tento experiment používa presne rovnaké nastavenie ako Seasonal Attribution experiment, ale tento je zameraný na vplyv náhlej izolácie skleníkových plynov.

Seasonal Attribution - Experiment sezónneho priradenia

Kategórie:

Projekt Seasonal Attribution z climateprediction.net používa výpočtový čas darovaný širokou verejnosťou na výpočet zavedeného modelu simulácie svetovej klímy s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Tieto simulácie sú používané k určeniu stupňa, akým je nebezpečenstvo výskytu extrémnych udalostí počasia prisúditeľné k človekom stimulovanej klimatickej zmene.

Validation and attribution - Experiment validácie a priradenia

Kategórie:

Tento experiment používa len model atmosféry a povrchu pevniny, s povrchovými podmienkami oceánu, koncentráciami atmosférických skleníkových plynov, a inými externými faktormi vloženými do modelu. Táto konfigurácia umožňuje študovať rozsah možného počasia daného týmito podmienkami.

Regional model - Experiment regionálneho modelu

Kategórie:

Prehľad

Tento experiment počíta simulácie verzií "narušenej" fyziky modelu regionálnej klímy, bežiaceho v globálnom klimatickom modeli.

Millennium - Experiment klímy ostatného tisícročia s programom FAMOUS

Kategórie:

Slogan: Historické záznamy klímy prezrádzajú rôzne príbehy - Poďme ich všetci testovať.

Syndikovať obsah