Skip to main content

Veda

Články o vede.

 

Modely používané v CPDN

Kategórie:

Tu nájdete zhrnutie rôznych typov klimatických modelov používaných v CPDN, vrátane niektorých, ktoré sú plánované pre uvoľnenie v budúcnosti. Niektoré ďalšie diskusie sú na neoficiálnej BOINC wiki.

 

1. Plne spojené modely

HadCM3

Toto bol štandardný spojený model z Met. Office ešte pred niekoľkými rokmi a je stále aktívne používaný pre skúmanie klimatických zmien. Ďalšie vydanie tohoto modelu je plánované v CPDN.

Stratégia experimentov (rozšírenie)

Kategórie:

Projekt climateprediction.net zahrňuje tri separátne experimenty (podrobnosti sú uvedené nižšie).

Všetky experimenty majú tri hlavné časti:

Stratégia experimentov (základy)

Kategórie:

Projekt climateprediction.net zahrňuje tri separátne experimenty - jeden na skúmanie používaného modelu, druhý na prehľad ako správne modely kopírujú minulú klímu a tretí na konečnú produkciu predpovede pre klímu dvadsiateho prvého storočia. Každý distribuovaný model bude použitý pre všetky tri experimenty. Každý distribuovaný model je jedinečný, ale líši sa od všetkých ostatných v troch atribútoch: 

Regionálne klimatické modely

Kategórie:

Kľúčovým obmedzením globálnych klimatických modelov (GCM) je dosť hrubé horizontálne rozlíšenie. Atmosférické rozlíšenie climateprediction.net je 3,75° na 2,5°. Pre praktické plánovanie vodných zdrojov, ochrany pred záplavami atď., krajiny žiadajú informácie v omnoho väčšej lokálnej mierke, než GCM sú schopné poskytnúť. Sú tri možné riešenia tohoto problému:

Experimenty CPDN

Kategórie:

Rôzne experimenty podniknuté projektom climateprediction.net sú uvedené nižšie. Kliknutím na odkazy si môžete prezrieť podrobnosti o konkrétnom experimente.

Thermohaline experiment

Štúdium možných účinkov predpokladaného spomalenia severoatlantickej poludníkovej obrátenej cirkulácie. Viac tu.

Sulphur cycle experiment

Tento experiment sa usiluje identifikovať vplyvy aerosolu síry na systém globálnej klímy a citlivosť modelu na parametre narušenia obehu síry. Viac informácií je dostupných na tejto stránke.

Parametre

Kategórie:

V experimentoch climateprediction.net sa používajú nasledujúce parametre:

vf1
Rýchlosť padania ľadu cez mraky – dôležitý parameter pre vývoj mrakov a určenie typu (dážď, dážď so snehom, krupobitie, sneženie) a množstva zrážok.

ct
Tento parameter hovorí, ako rýchlo kvapôčky mraku konvertujú na dážď.

rhcrit
Kritická relatívna vlhkosť hovorí o miere atmosférickej vlhkosti bunky mriežky v množstve oblačnosti tejto bunky mriežky.

Scenáre vnucovania

Kategórie:

Skleníkové plyny

Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sú pre nedávnu minulosť, preto v tomto experimente nemusíme mať žiadne pochybnosti. Pre budúcnosť sú používané 4 možné scenáre, z ktorých prvé dva sú prevzaté zo správy Medzivládneho výboru pre klimatické zmeny (Intergovernmental Panel on Climate Change) z roku 2001.

 

Simulácia fúzneho reaktora u vás doma

Kategórie:

Energia znamená život - toto tvrdenie vonkoncom nie je prehnané. Platí to na úrovni živých organizmov, ktoré energiu premieňajú rôznymi prekvapujúco dômyselnými chemickými reakciami, avšak platí to aj všeobecne, ako základné pravidlo vesmíru - kde niet energie, niet pohybu, ani života. Keďže aj hmota je vlastne len nesmierne koncentrovaná forma energie (spomeňme si na všeobecne známy vzťah z Einsteinovej teórie relativity E=mc2), celý vesmír je v podstate ohromnou nádobou, v ktorej neustále dochádza k premene jednej formy energie na inú - ako hinduistický tanec boha Šivu. Vedci sa snažia z tohto tanca pre ľudstvo čo najviac vyťažiť, ale nie je to ľahké úsilie, ak chceme zároveň zachovať aj prijateľné životné prostredie. V tomto článku sa zameriame na popis vedeckého pozadia a súvislostí stojacimi za jadrovou fúziou ako veľmi perspektívnym, bezpečným a ekologickým veľkokapacitným zdrojom energie nezávislým od vrtochov prírody či počasia, ktorý s minimom odpadu a takmer nevyčerpateľnými zásobami paliva ponúka vyriešenie energetickej a do veľkej miery aj ekologickej krízy ľudstva. V neposlednom rade sa pozrieme aj na projekt, v rámci ktorého sa tejto dobrodružnej cesty môžete zúčastniť aj vy prostredníctvom vášho PC (simuláciami častíc plazmy vo fúznom reaktore).

 
4.533335
Your rating: None Average: 4.5 (30 votes)

climateprediction.net

Kategórie:

Táto kniha obsahuje detailnejší popis projektu climateprediction.net.

Väčšina informácií je preložená priamo z originálneho webu projektu na adrese http://climateprediction.net/, stránky boli mierne upravené pre lepšiu integráciu do nášho portálu. Hlavnú zásluhu na preklade a vzniku tejto knihy má marpes.

Výsledky prezentované na stretnutí COP 10

Kategórie:

Prvé výsledky projektu boli publikované v časopise Nature v januári 2005.

Climateprediction.net výsledky boli prezentované na Tenth Session of the Conference of Parties (COP 10) stretnutí v Buenos Aires v decembri 2004. COP 10 značí desiate výročie nadobudnutia účinnosti Rámcovej konvencie o klimatických zmenách.

Syndikovať obsah