Skip to main content

Collatz Conjecture

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Collatz Conjecture má zakladňu vo Wood Dali, Illinois, USA a pokračuje v práci predchádzajúceho 3x+1@home BOINC projektu, ktorý skončil v roku 2008.

Cieľom projektu je potvrdiť alebo vyvrátiť Collatzovu domnienku.

O čo vlastne ide?

1. zober nejaké kladné prirodzené číslo N
2.  - ak je N párne: vydeľ ho číslom 2
     - ak je N nepárne: vynásob ho číslom 3 a pripočítaj 1
3. opakuj krok 2 kým nedosiahneš číslo 1

Collatzova domienka (približne) znie: pre akékoľvek kladné prirodzené číslo N platí, že opakovaním kroku 2 sa vždy dopracujeme k číslu 1

Napr.:
5 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1
=> číslo 1 sme dosiahli v 5-tich krokoch. "Stopping time" je 5

18 -> 9 -> 28 -> 14 -> 7 -> 22 -> 11 -> 34 -> 17 -> 52 -> 26 -> 13 -> 40 -> 20 -> 10 -> 5 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1
=> číslo 1 sme dosiahli v 20-tich krokoch. "Stopping time" je 20

Stoping time reprezentuje počet krokov, ktoré je treba vykonať aby sme sa dostali k číslu 1.

Najlepšie doterajšie výsledky