Skip to main content

eOn

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Bežným problémom v teoretickej fyzike, fyzike kondenzovaných látok a materiálovom výskume je výpočet vývoja systémov v atomárnej mierke, v ktorých dochádza napríklad ku chemickým reakciám, a/alebo difúzii. Takéto javy trvajú rádovo niekoľko milisekúnd až dní, preto by na priame simulácie, alebo na sledovanie každého pohybu atómov pomocou klasickej molekulárnej dynamiky bol potrebný extrémne obrovský výpočtový výkon. Na pozorovanie takejto udalosti by bol potrebný výpočet, trvajúci na najrýchlejšom počítači sveta niekoľko rokov. Tradičná molekulárna dynamika je preto pre tieto výpočty nevhodná, a používajú sa metódy LTD (Long Term Dynamics).

Výskumný tím Henkelman Group na univerzite v Texase (The University of Texas at Austin) sa zaoberá takýmito výpočtami dynamiky systémov. Vedci vyvinuli distribuovaný systém (eOn), využívajúci metódu Adaptive Kinetic Monte Carlo.  

Detailné informácie o LTD metódach, výpočtoch a publikovaných materiáloch nájdete na stránkach univerzity:

Long Time Scale Dynamics: eOn and aKMC DFT

Javascript is required to view this map.