Skip to main content

μFluids

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

μFluids

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt μFluids

μFluids sa zameriava na výskum správania dvojfázových tekutín v mikrogravitácii a výskumom mikrokvapalín. Výskum je orientovaný na rozvoj MEMS (mikroelektrických mechanických systémov), ktoré by sa mohli stať novým štandardom v medicínskych prístrojoch, biosenzoroch a spotrebných produktoch budúcnosti. Predtým však musia MEMS prekonať niektoré technologické problémy. Jedným z nich je povrchové napätie v tekutinách, pretože pri malých rozmeroch MEMS je povrch v pomere k objemu dosť veľký a môže spôsobiť upchávanie mikrokanálikov v prístrojoch bublinami plynov tvorenými pri chemických reakciách. Výskum sa zaoberá využitím kapilárnych síl a rôznej geometrie konštrukcie na dosiahnutie optimálnej spoľahlivosťi týchto pristrojov zmenou dizajnu tak, aby reagoval na dvojfázovú blokáciu toku a zaplnenie mikrokanálikov. μFluids simuluje zmeny geometrie a výber rôznych materiálov na zníženie tvorby bublín, zmenu ich stability a prípadný rozpad. Okrem toho sa vo výpočtoch berú do úvahy aj technológie na zmenu povrchového napätia, ako napríklad elektrické zmáčanie, alebo hydrofilný-hydrofóbny náter.

 

Projekt je pozastavený, už dlhodobo neposiela nové jednotky.