Skip to main content

yoyo@home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Projekt yoyo@home umožňuje niekoľkým ďalším už existujúcim distribuovaným projektom ich začlenenie do frameworku BOINC pomocou BOINC wrapper technológie.

V súčasnosti yoyo@home zahŕňa nasledovné projekty:

  • ECM je program slúžiaci na faktorizáciu čísiel pomocou eliptických kriviek, používa sa v mnohých ďalších projektoch

    Aktuálny Stav

    Nájdené faktoriály

  • Muonslúži na simuláciu a návrh urýchľovača častíc. Program simuluje časť experimentu, kde protónový lúč narazí na cieľovú prekážku, pri čom sa vyžiaria pióny ktoré sa v zápätí rozpadnú na muóny

    Aktuálny Stav

  • evolution@home predstavuje prvý a zatiaľ jediný distribuovaný projekt zaoberajúci sa evolúciou. Cieľom je podporiť výskum, ktorý pomôže zodpovedať rôzne otázky týkajúce sa pôsobenia človeka na našu planétu, vyhynutia druhov, evolúcie patogénnych baktérií a významu poradia nukleotidov v genóme
  • distributed.net spracováva jednotky OGR. Cieľom projektu je nájsť najkratšie Optimal Golomb Ruler s dĺžkou 27. Golomb ruler je sada kladných celých čísiel (značiek) na imaginárnom pravítku, kde vzdialenosti medzi jednotlivými značkami sa líšia (do úvahy sa berú všetky páry čísiel-značiek). Tento matematický problém nachádza praktické využitie napr. v rádio astronómii.

  Upozornenie: niektoré antivírové programy môžu vyhodnotiť OGR klienta ako trojana.

Na projektovej stránke si môžete vybrať, ktoré pod-projekty chcete v rámci yoyo@home počítať.

Pikoška: získaním určitého počtu kreditov v danom pod-projekte účastník získava aj odznak, ktorý reprezentuje uživateľov "príspevok" k danému podprojektu. V závislosti od počtu získaných kreditov je to Bronzový, Strieborný, Zlatý a Majster