Skip to main content

Hydrogen@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Hydrogen@Home

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt Hydrogen@Home

Vodík sa môže vyrábať viacerými spôsobmi, napríklad elektrolýzou. Ale táto technika je drahá, neúčinná a závislá na spaľovaní fosílnych palív. Dnes vyzerajú nádejne bioreaktory, používané aj na výrobu niektorých liekov pomocou mikrorganizmov a enzýmov. Využije sa tým fakt, že vodík dokážu vyrábať pomocou fotosyntézy isté sírnaté riasy. Z nich sa totiž izoloval enzým katalyzujúci túto reakciu. Problémom je to, že kyslík enzým poškodzuje a sám je málo účinný. Jedným z cieľov projektu je nasimulovať stály a účinný enzým produkujúci vodík ako zdroj energie v budúcnosti.  

Projekt Hydrogen@Home využíva na svoj výskum molekulovú dokovaciu a dynamickú simuláciu, podobnú, akú používajú aj iné biologické projekty. Projekt je v stave „alfa“ a preto zatiaľ testuje svoju metodiku simulácie. Projekt nie je spojený so žiadnym výskumným ústavom ani univerzitou.