Skip to main content

GPUGRID

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

GPUGRID sa orientuje na celoatomárne vysokokapacitné dynamické molekulárne simulácie. Vysoký výpočtový výkon sa používa na výpočet voľnej energie pre interakcie medzi rôznymi bielkovinami, alebo bielkovinami a ich ligandami. Projekt zlepšuje celkové porozumenie molekulárnych interakcií a poskytuje možnosť presného virtuálneho overovania. Predmetom záujmu sú napríklad simulácie dopamínových receptorov, SH2 proteínu, enzýmu TPI a správanie draslíka v Gramicidíne A. Projekt využíva výpočtový výkon grafických kariet NVidia s podporou CUDA a hracích konzol Playstation3 so systémom Linux.