Skip to main content

Spinhenge@home

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

Spinhenge@home

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt Spinhenge@home

V súčasnosti, v 21. storočí, nanotechnológie predstavujú veľmi sľubné odvetvie priemyslu a zdravotníctva. Projekt Spinhenge@home sa zaoberal výskumom takzvaných „molekulových magnetov“, ktoré pre ich magnetické vlastnosti môžeme priamo ovládať na atomárnej úrovni. Výskum je dôležitý hlavne pre budúcu modernú elektroniku a iné očakávané technológie. Využiť sa môže pri tvorbe magnetických pamäťových modulov, magnetických spínačov alebo v biotechnologických aplikáciách (lokálna chemoterapia). Projekt spracovával prevažne „guľaté“ molekuly obsahujúce paramagnetické ióny železa Fe3+. Tieto molekuly sú duté a preto môžu byť vhodné aj na prenášanie rádiofarmák v organizme. 

Projekt bežal na univerzite Aplikovaných vied v Bielefelde a spolupracoval s univerzitou v Osnabrücku, ako i s Ames Laboratóriami v Ames, Iowa, USA.

 

Projekt momentálne nie je aktívny.

 

Javascript is required to view this map.