Skip to main content

SIMAP

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Projekt SIMAP (Similarity Matrix of Proteins – Matrica podobnosti proteínov) je zameraný na analýzu existujúcich proteínov a skúmanie ich podobnosti. Za cieľ si zobral zhromaždiť a spracovať veľké množstvo podobných sekvencii aminokyselín u proteínov. Predpokladá sa, že proteíny s podobnou sekvenciou AK (alebo len nejakého určitého úseku) majú aj podobné/rovnaké funkcie. Ak sa zistí podobnosť nejakého úseku dvoch proteínov a experimentálne poznáme funkciu jedného z nich vieme pravdepodobne určiť funkciu úseku aj druhého úseku, ktorého funkciu sme experimentálne ešte neurčili. V súčasnosti projekt pracuje periodicky a nemá vždy prácu. Ale raz za mesiac (prvý deň v mesiaci) vypustí prácu na spracovanie, porovnanie a uloženie proteínov do databanky. Týmto prispeje k vývoju nových liekov.