Skip to main content

Malariacontrol.net

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Malariacontrol.net

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt Malariacontrol.net

Malariacontrol.net sa zaoberá simuláciou prenosu a zdravotných následkov malárie. Informácie získané týmto výskumom môžu byť využité na plánovanie distribúcie sietí proti komárom, liekov a nových vakcín proti tejto chorobe. Program vyvinutý Švajčiarskym inštitútom pre tropické ochorenia berie do úvahy charakteristiku ochorenia, krátkodobé a dlhodobé dôsledky liečby, ako aj vzájomné závislosti medzi nosičmi choroby a zdravými osobami v populácii. Malariacontrol zisťuje možné efekty vakcinácie na prenos choroby v rôznych obdobiach života človeka a sezónne výkyvy v infekčnosti ochorenia pri semiimúnnych hosťiteľoch.

Malariacontrol.net poskytuje prácu len sporadicky, preto je dobré mať v zálohe projekt so stabilným prísunom jednotiek.